index

Atnaujinta: 2023 m. balandžio 20 d.

UAB "Bičių Austėja" yra asmens duomenų valdytoja, kuriuos jūs mums pateikiate. Mes valdome svetainę https://myshemen.lt/ ("Svetainė"), kad teiktume informaciją apie savo paslaugas ("Paslaugos") savo vartotojams ("jūs" ir "jūsų").

Čia mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome jūsų informaciją, kai naudojate mūsų Svetainę. Naudodamiesi Paslaugomis, jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu, vadovaujantis šia Privatumo politika.

Apdorojant jūsų duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinio asmens duomenų apsaugos ir tokių duomenų laisvo judėjimo ir panaikinimo 46/95/EB direktyvos (Bendroji duomenų apsaugos reglamentas) ("BDAR"), ir kitų taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatų.

Pamirškite, kad ši Privatumo politika taikoma tik Svetainei. Ši Svetainė gali turėti nuorodų į kitas svetaines, kurias mes nevaldo ar nekontroliuojame. Šios Svetainės nuorodos nereiškia, kad mes jas patvirtiname ar tikriname.

Mūsų informacija:

UAB „Bičių Austėja“ Įm. kodas: 25428501 Registruotas adresas: Šaltupio g. 24, 29132 Anykščiai El. paštas: info@myshemen.lt Tel. +37061363727

Duomenų apsaugos pareigūno informacija:

Duomenų apsaugos pareigūnas nenustatytas.

Kokios informacijos renkame?

Mes renkame ir naudojame šią informaciją:

Asmens duomenys Naudodami mūsų Svetainę, mes galime rinkti tam tikrą jūsų asmeniui identifikuojamą informaciją ("Asmens duomenys"), t. y. kai savanoriškai pateikiate tokios informacijos, kaip naudodamiesi mūsų Paslaugomis, kreipdamiesi į mus su užklausomis ir kt. Kur tik renkame Asmens duomenis, pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

Naudojimo duomenys Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią jūsų naršyklė siunčia, kai tik aplankote mūsų Svetainę arba ją pasieiate per mobiliuosius įrenginius ("Naudojimo duomenys").

Šie Naudojimo duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip IP adresai, jūsų naudojamas naršyklės ir įrenginio tipas, svetainė, kurią lankėte prieš atvykdamas į mūsų svetaines, ir identifikatoriai, susiję su jūsų įrenginiais.

Jei pasiekiate Svetainę per mobilųjį įrenginį, šie Naudojimo duomenys gali apimti informaciją, tokią kaip jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, jo unikalus ID, jūsų mobiliojo įrenginio IP adresas, mobiliosios operacinės sistemos versija, naudojamas mobiliojo interneto naršyklės tipas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kita diagnostinė informacija.

Pamirškite, kad tokia informacija, kuri yra renkama neaktyviai naudojant įvairias technologijas, šiuo metu negali būti naudojama jūsų konkretiems atpažinimui. Ši Svetainė gali naudoti tokios informacijos ir ją sujungti su kita informacija, kad stebėtų, pavyzdžiui, bendrą lankytojų skaičių mūsų Svetainėje, kiekvieno mūsų Svetainės puslapio lankytojų skaičių, mūsų lankytojų interneto paslaugų tiekėjų domenų pavadinimus ir tai, kaip mūsų vartotojai naudojasi ir sąveikauja su Paslaugomis.

Slėptukų sekimo duomenys Mes naudojame slapukus ir panašias sekimo technologijas, kad stebėtume veiklą mūsų Svetainėje ir saugotume tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

Kodėl renkama tokia informacija?

Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais:

 1. Registracijos (paskyros kūrimo) tikslais Svetainėje.
 2. Apsipirkimo Svetainėje tikslais, įskaitant mokėjimo ir kitų mokėjimų apdorojimą ir apskaitos taisyklių laikymą.
 3. Bendravimo per Svetainę tikslais.
 4. Mūsų naujienlaiškių prenumeravimo tikslais.

Mes naudojame Asmens duomenis įvairiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Jei teikiate Asmens duomenis tam tikram tikslui, mes galime naudoti tuos duomenis susijusius su jūsų pateiktu tikslu. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudosime jūsų pateiktus Asmens duomenis atsakyti į jūsų klausimą arba išspręsti problemą. Taip pat, jei teikiate Asmens duomenis norėdami gauti prieigą prie paslaugų, mes naudosime jūsų Asmens duomenis suteikti jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėti jų naudojimąsi. Mes ir mūsų dukterinės įmonės ir susijusios įmonės ("Susijusios įmonės") taip pat galime naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą asmeniškai neidentifikuojamą informaciją, surinktą per Svetainę, norėdami mums pagerinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės galime naudoti šią informaciją, kad galėtume bendrauti su jumis dėl paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo teisėtumas:

Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, vadovaudamiesi šios Privatumo politikos aprašytomis tikslais, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais, kaip nurodyta BDAR:

 1. Tvarkymas būtinas siekiant vykdyti sutartį, kurios šalies duomenų subjektas yra šalis arba siekiant vykdyti priemones, kurių reikalauja šalies duomenų subjektas prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalis b punktas), t.y., kai duomenys tvarkomi šiems tikslams: i) registracijos (paskyros kūrimo) tikslais Svetainėje; ii) apsipirkimo Svetainėje tikslais, įskaitant mokėjimo ir kitų mokėjimų apdorojimą ir apskaitos taisyklių laikymą.
 2. Tvarkymas būtinas dėl vykdymo įsipareigojimo, kuriam atsakingas valdytojas (BDAR 6 straipsnio 1 dalis c punktas), t.y., kai duomenys tvarkomi šiems tikslams: i) išrašymo ar saugojimo sąskaitoms ir kitų apskaitos dokumentų, atsakymo į reikalus ir kt., ii) apsipirkimo Svetainėje tikslais, įskaitant mokėjimo ir kitų mokėjimų apdorojimą ir apskaitos taisyklių laikymą.
 3. Tvarkymas būtinas siekiant teisinių valdovo interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalis f punktas), t.y., kai duomenys tvarkomi bendravimo per Svetainę tikslais, t.y., siekiant atsakyti į asmenų klausimus ir pan.
 4. Remiantis jūsų duotu sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalis a punktas), t.y., kai duomenys tvarkomi naujienlaiškiams jums siųsti.

Kokių Asmens duomenų mes tvarkome?

1. Registracijos (paskyros kūrimo) tikslais Svetainėje galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

 • Jūsų vardą;
 • Jūsų pavardę;
 • Jūsų telefono numerį;
 • Jūsų el. pašto adresą.
2. Apsipirkimo Svetainėje tikslais, įskaitant mokėjimo ir kitų mokėjimų apdorojimą ir apskaitos taisyklių laikymą, galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:
 • Jūsų vardą;
 • Jūsų pavardę;
 • Jūsų telefono numerį;
 • Jūsų el. pašto adresą;
 • Jūsų pristatymo adresą (kai produktai pristatomi į jūsų nurodytą adresą).

  3. Bendravimo per Svetainę tikslais galime rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:

 • Jūsų vardą;
 • Jūsų el. pašto adresą.

  4. Naujienlaiškių prenumeravimo tikslais galime rinkti ir tvarkyti jūsų el. pašto adresą.

  Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?

  Pamirškite, kad norint pirkti prekes Svetainėje arba norint, kad susisiektume su jumis po užklausos per Svetainę, turite mums pateikti anksčiau nurodytus Asmens duomenis.

  Galite pasirinkti prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, bet jei norite gauti naujienlaiškio pranešimus, būsite privalomi pateikti el. pašto adresą, nes negalėsime jums juos siųsti be jo.

  Iš kur gauname jūsų Asmens duomenis (kur gaunami duomenys)?

  Gausime duomenis tiesiogiai iš jūsų, t.y., kai pateikiate savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę.

  Duomenų laikymas

  Jūsų duomenis saugome iki tol, kol to reikalauja įstatymas (pavyzdžiui, paskyros (paskyros sukūrimo) Svetainėje tikslais duomenys paprastai saugomi, kol ištrinsite paskyrą; duomenys, susiję su sutarties dėl prekių pardavimo per Svetainę vykdymu, saugomi 10 metų nuo sutarties vykdymo datos; duomenys saugomi 1 metus po paskutinio susirašinėjimo su duomenų subjektu; duomenys saugomi 2 metus nuo prenumeratos mūsų naujienlaiškiui arba iki prenumeratos atšaukimo datos.

  Atvejais, kai įstatymas nenustato asmeninių duomenų laikymo terminų, per Svetainę pateikti Asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio susirašinėjimo su jumis arba jūsų atstovu data.

  Duomenų perdavimas

  Jūsų mums pateikta informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduota ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už jūsų valstybės, provincijos, šalies ar kitos vyriausybinės jurisdikcijos ribų, kurioje duomenų apsaugos teisės gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos teisių. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, sutinkate, kad juos naudosime, vadovaujantis šia Privatumo politika.

  Pamirškite, kad mes nesidalinsime jūsų Asmens duomenimis su kitais be jūsų leidimo, išskyrus šiuos tikslus:

  1. Mes dirbame su mumis dirbančiais asmenimis (paslaugų teikėjais): Mes galime naudoti tam tikrus patikimus trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, klientų palaikymo ir IT paslaugų tiekėjus), kad mums padėtų pagerinti mūsų Svetainę. Šie trečieji asmenys gali gauti informaciją tik vykdant užduotis mūsų vardu, vadovaujantis šia Privatumo politika, ir mes išliksime atsakingi už jų informacijos tvarkymą pagal mūsų nurodymus.
  2. Susijusios įmonės: Mes taip pat galime dalintis jūsų Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, suderinčiais su šia Privatumo politika.
  3. Verslo perdavimai: Plėtodami savo verslą, galime parduoti arba pirkti įmones arba turtą. Įmonės pardavimo, sujungimo, pertvarkymo, likvidacijos arba panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti perduoti kaip perkamųjų arba perimamų turtų dalis. 
  4. Teisė ir tvarka: Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatome, kad tokia atskleidimas yra pagrįstai būtinas: (a) laikytis įstatymo; (b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar rimto kūno sužalojimo; (c) užkirsti kelią mums ar mūsų vartotojams sukčiavimui ar neteisėtam naudojimui; arba (d) apsaugoti mūsų turtinius teises.

    Mes neskelbiame jūsų Asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, t.y. už Europos Sąjungos ribų, nebent to reikalauja įstatymas arba teismas arba tai reikalinga vienam iš šios politikos nustatytų tikslų.

    Duomenų subjektų teisės

    Dėl jūsų Asmens Duomenų pateikimo per mūsų svetainę ir pagal GDPR, jums suteiktos šios teisės:

    • teisė į informaciją apie duomenų tvarkymą;
    • teisė į prieigą prie duomenų;
    • teisė į taisymą (ištaisymą) duomenų atžvilgiu;
    • teisė į duomenų trynimą („teisė būti pamirštam“);
    • teisė į duomenų nešiojamumą;
    • teisė į tvarkymo apribojimą;
    • teisė į prieštaravimą tvarkymui.

    Prašome atkreipti dėmesį, kad turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (daugiau informacijos galite rasti https://vdai.lrv.lt/).

    Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jeigu jį suteikėte) dėl savo Asmens Duomenų tvarkymo. Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu parašydami mums adresu info@myshemen.lt. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, atliktamo pagal sutikimą iki jo atšaukimo, teisėtumui.

    Norint pasinaudoti minėtomis teisėmis, reikia pateikti raštišką prašymą ir tai padaryti tokia forma, kuri leistų jūsų tapatybei būti patvirtintai. Mes negalime tvarkyti prašymų, neleidžiančių identifikuoti prašymo pateikėjo.

    Pakeitimai

    Mes galime laiku atnaujinti savo Privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus pranešime paskelbsime naują Privatumo politiką šiame puslapyje.

    Jums patariama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl galimų pakeitimų. Ši Privatumo politika buvo paskutinį kartą atnaujinta paminėtu datu. Jūsų tolesnis svetainės naudojimas po bet kokių pakeitimų ar peržiūrų šioje Privatumo politikoje rodo jūsų sutikimą su tokiais atnaujinimais.