index

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 m. balandžio 20 d.

www.myshemen.lt

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO SĄLYGOS

1. BENDROS NUOSTATOS

Šios prekių pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau vadinamos Sąlygomis), kartu su kitais šiose Sąlygose nurodytais dokumentais, yra teisinis dokumentas, kuris įpareigoja Šalis ir nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas perka Produktus iš www.myshemen.lt elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos e-parduotuve). Pagal šiose Sąlygose nustatytą tvarką Pardavėjas įsipareigoja perduoti Produktus Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytus Produktus ir sumokėti už juos pagal šiose Sąlygose nustatytą tvarką. Naudojantis e-parduotuve ir jose užsakant Produktus, taip pat sukūrus paskyrą, jūs patvirtinate, kad esate perskaitę šias Sąlygas, su jomis susipažinote ir sutinkate su Pirkėjo teisėmis bei pareigomis, kurios čia nustatytos, be jokio sąlygių ir neišieškotinai. Jeigu Pirkėjas nesutinka su visomis įsipareigojimų, nustatytų šiose Sąlygose, sąlygomis, toks Pirkėjas neturi teisės naudotis e-parduotuve, registruoti paskyros ir pirkti Produktų.

Didžiosios raidės, naudojamos šiose Sąlygose, turi šias reikšmes:

Sąlygos – šiose e-parduotuvėje nustatytos sąlygos, teisinis dokumentas, įpareigojantis Šalis ir nustatantis sąlygas ir tvarką e-parduotuvės naudojimuisi ir Produktų pirkimui bei pardavimui, taip pat Šalių teises, pareigas ir atsakomybę už pažeidimą.
Produktai – daiktai, siūlomi pirkimui arba parduodami Pirkėjui per Pardavėjo administruojamą e-parduotuvę.
Pardavėjas – Produktus pardavinėjanti ir e-parduotuvę administruojanti juridinė asmenų įmonė UAB "Bičių Austėja", juridinio asmens kodas 25428501, parduotuvės adresas Šaltupio g. 24, 29132, Anykščiai, Lietuva. Pardavėjo duomenys surinkti ir saugomi Juridinių asmenų registro, Registrų centro, duomenų bazėje. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas - LT5242850113.
Pirkėjas – fizinis asmuo, naudojantis e-parduotuve ir perkančias Produktus šiai e-parduotuvei tikslais, nesusijusiais su jo verslu, prekyba, amatų ar profesija (vartojimo tikslais).
Paskyra – Pirkėjo e-parduotuvės registracijos rezultatas, sukuriant asmeninę Pirkėjo paskyrą, kurioje saugomi jo asmens duomenys ir užsakymų istorija.
Asmens duomenys – bet kokia Pardavėjo apie Pirkėją ar jo atstovą (fizinį asmenį) surinkta informacija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinio asmens duomenų apsaugos, tvarkymo ir tokių duomenų laisvo judėjimo, ir Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (Bendroji duomenų apsaugos reglamentas), 4 straipsnio 1 dalies reikšmė.
Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas.
Produkto pirkimo-pardavimo sutartis dėl konkretaus Produkto laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, užpildęs e-parduotuvėje pirkinių krepšelį ir nurodęs pristatymo adresą arba prisijungęs prie savo paskyros, pasirinkęs mokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad yra perskaitęs šias Sąlygas, patvirtina Produkto užsakymą ir jį apmoka, vadovaujantis šiose Sąlygose nustatyta tvarka.
Pardavėjas tvarkys Pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis Privatumo politika. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politika turi svarbių nuostatų, numatytų Sąlygose, todėl rekomenduojama Pirkėjui jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad visos Privatumo politikos nuostatos suprantamos ir priimtinos; jos prieinamos e-parduotuvės Privatumo politikos skyriuje.
Šios Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Valstybės žinios, 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos vartotojų apsaugos įstatymu (Valstybės žinios, 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Pardavimo taisyklėmis“ (Valstybės žinios, 2001, Nr. 51-1778; Teisės aktų registras, 2014 m. liepos 28 d., Nr. 2014-10565) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat įprasta gerąją verslo praktiką pirkimo-pardavimo sutarčioms. Jeigu kuris nors šių Sąlygų nuostatas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl bet kokios priežasties tampa negaliojančia visai arba iš dalies, tai neturi įtakos likusioms Sąlygoms.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, papildyti arba keisti šias Sąlygas. Pirkėjai bus informuoti apie Sąlygų pakeitimus per e-parduotuvę. Sąlygų pakeitimai įsigalios po jų paskelbimo e-parduotuvėje. Užsakant Produktus e-parduotuvėje, Pirkėjas laikysis galiojančios Sąlygų versijos tuo metu, kai Produktų užsakymas bus patvirtintas.

2. PRODUKTAI, KAINA BEI APMOKĖJIMO IR PRISTATYMO TVARKA

Visa informacija apie Produktą, jo kainą ir taikomą gamintojo garantijos laikotarpį, jei toks yra, nurodyta Produkto apraše, pateiktame elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pateiktų Produktų nuotraukos yra tik iliustracinės, o spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, pakuotė ir/arba kiti Produktų savybės, nurodytos joms, gali atrodyti kitaip nei realybėje dėl jų vizualinių savybių, todėl planuojant įsigyti Produktą, Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Produktą, kuri nurodyta konkrečiojo Produkto apraše, pateiktame elektroninėje parduotuvėje. Produkto kaina elektroninėje parduotuvėje rodoma eurais ir įtraukia tuo metu galiojančią PVM sumą pagal teisės aktus ir kitus mokesčius, jei tokie yra; taip pat rodomos bet kokios taikomos nuolaidos Produkto kainai. Pirkėjas gali apmokėti Produktą užsakymo metu pasirinkdamas vieną iš šių metodų: elektroninė bankininkystė; mokėjimo kortelė; kiti elektroninėje parduotuvėje nurodyti metodai. Pardavėjas patvirtins Produkto užsakymą, kai Pirkėjas jį apmoka pagal 2.3. punkte nurodytą tvarką ir praneš Pirkėjui apie Produkto užsakymo patvirtinimą el. paštu, nurodytu Pirkėjo paskyroje. Patvirtindamas Bendrus taisykles, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais Pardavėjas gali susilaikyti nuo Produkto užsakymo patvirtinimo arba atšaukti jau patvirtintą Produkto užsakymą, jei dėl techninės klaidos elektroninės parduotuvės informacinėse sistemose, akivaizdžių klaidų (paklaidų) ištaisymo ar kitų objektyvių pagrindinių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios (su šiais priežastimis pagrįstų įrodymų), nurodytas Produkto apraše nėra sandėliuose ir tiekimas iš gamintojo užims neproporcingai daug laiko, ir/arba minėtas Produktas daugiau nebesigamina, ir/arba Produktų kaina pasikeitė. Pirkėjas nedelsiant informuojamas apie užsakymo vykdymo nutraukimą/arba patvirtinimo atšaukimą arba apie pasikeitimus Produktų pristatymo sąlygose, kainoje ar kitose Produkto sąlygose el. paštu, nurodytu Pirkėjo paskyroje arba užsakant Produktą nurodytu el. paštu. Jei pasikeičia Produktų pristatymo sąlygos, kaina ar kitos Produktų sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl Produktų pristatymo sąlygų ir kitų Produktų sąlygų. Jei užsakymas atšaujamas pagal šio punkto nustatytą tvarką, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visus už atšauktą Produkto užsakymą sumokėtus pinigus. Patvirtindamas Bendras taisykles, Pirkėjas sutinka, kad Produktų pirkimo dokumentai – PVM sąskaita-faktūra – gali jam būti išduoti fiziniu būdu tuo metu, kai Produktas yra pristatomas. PVM sąskaita-faktūra turi būti su Pardavėjo įmonės duomenimis, pasirinktais Produktais, jų kiekiu ir taikomomis nuolaidomis, galutine Produkto kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kitais būtinais apskaitos įstatymais patvirtintais duomenimis. Produktas bus pristatomas Pirkėjui vienu iš šių būdų, pasirinkto užsakant Produktą: paštomato pristatymas; namų pristatymas. Pristatymo kaina nurodoma užsakant Produktą. Jeigu Pirkėjas užsakymo metu pasirenka namų pristatymą, jis įsipareigoja nurodyti tikslų Produktų pristatymo adresą. Jei Pirkėjas nepačioje asmeniškai pasirašo už Produktą, kai jis pristatomas į Pirkėjo nurodytą adresą, Pardavėjas turi teisę palikti Produktą su trečiąja šalimi, esančia Pirkėjo nurodytame adrese, tuo atveju Pirkėjas neturi teisės reikalauti iš Pardavėjo, kad Produktas būtų pristatytas neteisingam asmeniui. Pardavėjas pristato Produktus Pirkėjui vadovaujantis elektroninėje parduotuvėje nurodytais Pristatymo sąlygomis. Pristatymo sąlygos netaikomos atvejais, kai reikiamų Produktų nėra Pardavėjo sandėlyje, ir Pirkėjas informuotas apie užsakytų Produktų trūkumą. Patvirtindamas šias Bendras taisykles, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais Produktų pristatymas gali užtrukti dėl neprognozuojamų aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl Produktų pristatymo sąlygų ir kitų Produktų sąlygų. Perduodant Produktus Pirkėjui, Pirkėjas kartu su Pardavėjo atstovu ar kurjeriu turi patikrinti pakuotės ir prekių būklę ir pasirašyti pakuotės perdavimo liudijimą. Kai Pirkėjas pasirašo pakuotės perdavimo liudijimą, Prekės laikomos pristatytomis geros būklės, be jokių ne gamyklinių defektų sukeltų pažeidimų, be jokios nesuderinamos Produkto sudėties (kurie gali būti nustatyti atliekant išorinę Produktų inspekciją). Pastebėjus, kad Produktų pakuotė yra pažeista (sutrinkusi, šlapi ar kitaip išorės pažeista) arba kad Produktas yra pažeistas ir/arba nesuderinamai sudėtas, Pirkėjas turi tai pažymėti kartu su kurjeriu Produktų perdavimo liudijime ir sudaryti laisvo teksto pakuotės ir/arba Produkto pažeidimo/nesuderinamumo aktą. Jei Pirkėjas nesuveda šių veiksmų, Pardavėjas yra išlaisvintas nuo atsakomybės už Produkto pažeidimus, kai tokio pažeidimo priežastis nėra gamyklinis defektas, taip pat už nesuderinamumą su Produkto sudėtimi, jei šie nesuderinamumai gali būti nustatyti atliekant išorinę Produktų inspekciją. Atsitiktinio nuostolio ar žalos Produktams pavojus perkeliamas į Pirkėją nuo momento, kai Produktai perduodami Pirkėjui. Jei Pirkėjas sumokėjo už Produktus ir Produktų negalima pristatyti Pirkėjui, šalys susitaria dėl kito pristatymo laiko ir/arba būdo per 5 darbo dienas (šiuo atveju papildomi pristatymo kaštai (jei yra) yra sumokėti Pirkėjo). Jei Pardavėjas negali susisiekti su Pirkėju per 5 darbo dienas arba Produktų negalima vėl pristatyti Pirkėjui, arba Pirkėjas kartotinai neatsiima Produktų, Produktų užsakymas automatiškai atšaukiamas, ir Pirkėjui grąžinami už Produktus sumokėti pinigai, atsižvelgiant į banko mokesčius už pervedimą (jei taikoma) ir produkto pristatymo mokestį (jei taikoma). Jei Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Produktus ir neatsiima Produktų nustatytais terminais arba Produktų negalima pristatyti Pirkėjui, Produktų užsakymas automatiškai laikomas atšauktu.

3. PRODUKTO UŽSAKYMAS BEI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Pirkimo-pardavimo sutartis dėl konkretaus Produkto įsigijimo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, užpildęs krepšelį elektroninėje parduotuvėje ir nurodęs pristatymo adresą arba prisijungęs prie savo paskyros, pasirinkęs mokėjimo būdą ir patvirtinęs, kad yra perskaitęs šias Bendras taisykles, patvirtina Produktų užsakymą ir jį apmoka pagal šių Bendrų taisyklių nustatytą tvarką. Jei Pirkėjas nepasimoka už Produktų užsakymą, laikoma, kad Pirkimo-pardavimo sutartis dėl Produktų įsigijimo nesudaryta. Užsakęs Produktus ir patvirtinęs, kad yra perskaitęs šias Bendras taisykles, Pirkėjas pareiškia, kad turi teisę įsigyti Produktus elektroninėje parduotuvėje pagal šių Bendrų taisyklių nustatytą tvarką ir patvirtina, kad pateikti Asmeniniai Duomenys užsakant Produktus yra teisingi. Pardavėjo nustatyta Produkto užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant Produktų užsakymą vykdymui. Pardavėjas rekomenduoja, kad Pirkėjai atidžiai patikrintų Produktų užsakymą, pateiktą vykdymui. Kai Pirkėjas pateikia Produktų užsakymą vykdymui ir apmoka jį pagal šių Bendrų taisyklių 2.3. punkte nustatytą tvarką, Pardavėjas Pirkėjui išsiunčia patvirtinimą dėl Produktų užsakymo vykdymo el. paštu ir/arba SMS, naudodamas adresą ir/arba numerį, nurodytus Paskyroje. Kai Pardavėjas vykdo užsakymą, Pirkėjas el. paštu ir/arba SMS, naudodamas adresą ir/arba numerį, nurodytus Paskyroje, informuojamas apie užsakymo vykdymą arba Produktų užsakymo išsiuntimą. Produktų užsakymai registruojami ir saugomi elektroninės parduotuvės duomenų bazėje ir gali būti peržiūrimi Pirkėjo Paskyroje. Pirkėjas supranta, kad patvirtinti Produktų užsakymai yra parengiami pristatymui nedelsiant, todėl atšaukti arba bet kokiai sumokėtai užsakytų Produktų tvarkai pakeisti neįmanoma. Neapmokėti užsakymai automatiškai atšaukiami po 24 valandų nuo to momento, kai tokį užsakymą Pirkėjas pateikia, jei Pirkėjas nekontaktuoja su klientų aptarnavimo skyriumi ir nesutinka su Produktų apmokėjimu per šį laikotarpį. Pardavėjas pasilieka teisę atmesti Pirkėjo pateiktą Produktų užsakymą vykdymui arba atskirą Produktą iš daugelio Produktų užsakymo, jei dėl priežasčių, išvardytų žemiau, yra neįmanoma parduoti šio Produkto; šiuo atveju jis nedelsdamas informuoja Pirkėją el. paštu ir telefonu arba SMS, naudodamas adresą ir/arba numerį, nurodytus Pirkėjo Paskyroje, ir grąžina Pirkėjui už Produktą sumokėtą kainą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų: Produktas nėra prieinamas Pardavėjo sandėliuose arba daugiau nebesiūlomas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios; dėl techninės klaidos elektroninės parduotuvės informacinėse sistemose, susijusios su Produkto kaina, rodoma elektroninėje parduotuvėje.

4. PRODUKTO KOKYBĖS GARANTIJA IR GALIOJIMO TERMINAS

Pardavėjas garantuoja, kad Produktai, siūlomi pirkimui Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, yra tinkamos kokybės, t. y. jie: atitinka Pardavėjo pateiktą Produkto aprašą ir turi tas pačias savybes kaip produktas, kurį Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį, reklamuodamas ar siūlydamas šį Produktą pirkimui elektroninėje parduotuvėje; tinka paskirties, kuriai šio tipo produktai paprastai naudojami; atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai būdingi tokių pačių savybių produktams, ir kurių dėl Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis atsižvelgiant į konkretaus daikto savybes pagal produkto pobūdį ir gamintojo, jo atstovo arba Pardavėjo viešus pareiškimus, įskaitant reklamą ir žymėjimą. Pardavėjas neatsako už tai, kad nuotraukose parduodami elektroninėje parduotuvėje Produktai gali nesutapti savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais su tikruoju produkto dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ar kitų techninių priežasčių. Planuojant įsigyti Produktą, Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis informacija apie Produktą, kuri nurodyta konkrečiojo Produkto apraše, pateiktame elektroninėje parduotuvėje (žr. 2 dalį Bendrų taisyklių detales). Pardavėjo teikiamos kokybės garantijos neapriboja ar nevaržo teisių, kurios vartotojams nustatomos įsigyjant daiktą ar paslaugą, netinkamai kokybės atveju, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę naudotis elektronine parduotuve ir įsigyti joje prekes, vadovaujantis šiose Bendrose taisyklėse nustatyta tvarka, taip pat reikalauti, kad Pardavėjas vykdytų įsipareigojimus, kuriuos jis įsipareigojo vykdyti šiomis Bendromis taisyklėmis. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, kurdamas paskyrą ir perkdamas joje siūlomas prekes, patvirtina, kad jis yra atitinkamas fizinis asmuo ir/arba teisiniu būdu atstovauja trečiajai šaliai, vardu kurios jis veikia, ir įsipareigoja: pateikti teisingą el. pašto adresą, kontaktinį telefono numerį ir kitą kontaktinę informaciją, būtiną naudotis elektronine parduotuve kaip registruotas vartotojas arba formuoti ir pateikti Produktų užsakymą vykdymui. Draudžiama naudotis kitų žmonių duomenimis, registruojant paskyrą elektroninėje parduotuvėje; nepažeisti šiose Bendrose taisyklėse nustatytų įsipareigojimų ir nepažeisti Pirkėjo teisių, nustatytų šiose Bendrose taisyklėse; teisėtai ir sąžiningai naudotis elektronine parduotuve ir nekenkti jos veiklai ir stabiliam veikimui, nekopijuoti elektroninės parduotuvės turinio, nepašalinti autorystės ženklų arba prekių ženklų iš bet kokių elektroninės parduotuvės turinio kopijų, nekurti elektroninės ar ranka sukurtos duomenų bazės, pagrįstos elektroninės parduotuvės turiniu, neplatinti elektroninės parduotuvės turinio kitose svetainėse ir nekeisti turinio dokumente, atsisiųstame iš elektroninės parduotuvės; nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/arba papildomos kompiuterinės įrangos ir/arba programinės įrangos duomenų peržiūrai ir/arba saugojimui ir nenaudoti jokių priemonių elektroninės parduotuvės turinio ir/arba dizaino ir/arba Produktų aprašymų ir nuotraukų apdorojimui, arba kopijavimui, šifravimui, perprogramavimui, perkėlimui ar nukreipimui kitaip nei tai leidžia elektroninės parduotuvės funkcionalumas; saugoti Pirkėjo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų šalių, išskyrus tuos asmenis, kuriuos Pirkėjas įgaliojo atstovauti Pirkėją naudojant elektroninę parduotuvę ir perkant joje Produktus, ir nedelsiant informuoti Pardavėją, jei prisijungimo duomenys yra prarasti arba jei jie tampa žinomi trečiosioms šalims ir/arba buvo neteisėtai atskleisti, pavogti arba piktnaudžiaujama; informuoti Pardavėją apie bet kokius duomenų, pateiktų Pirkėjo elektroninės parduotuvės registracijai tikslais, pokyčius arba juos atnaujinti savarankiškai Pirkėjo elektroninėje parduotuvės paskyroje; mokėti Pardavėjui už Produktus ir kitas mokamas paslaugas, užsakytas iš elektroninės parduotuvės, vadovaujantis šiose Bendrose taisyklėse nustatyta tvarka; inspektuoti įsigytą Produktą ir įsitikinti, kad gautas Produktas yra tas pats, kurį Pirkėjas užsakė, prieš jį naudodamas, įskaitant jo surinkimą, įdiegimą ir t.t. (žr. Bendrų taisyklių 2.11 punktą detales); vykdyti kitus įsipareigojimus, nustatytus šiose Bendrose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti šiose Bendrose taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, sukurti sąlygas, kad Pirkėjas tinkamai naudotųsi elektronine parduotuve, ir dėti visas pastangas, kad elektroninė parduotuvė veiktų be perstojo ir visada būtų prieinama Pirkėjams. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjų privatumą ir tvarkyti jų Asmeninius Duomenis griežtai laikantis teisinių reikalavimų ir Pardavėjo patvirtinto Privatumo politikos. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi elektronine parduotuve ir Produktų perkėlimą, įskaitant modifikuojant bet kurią informaciją, kurią Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje, ištrinant Pirkėjo elektroninės parduotuvės paskyrą ir uždraudžiant Pirkėjui vėl prisiregistruoti elektroninėje parduotuvėje, kai: Pirkėjas pažeidžia šias Bendras taisykles ir/arba vykdo bet kokias kitas draudžiamas veiklas, kurios prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/arba geroms moralės ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų šalių teises; Pardavėjui reikia atlikti techninį priežiūros ir/arba atnaujinimų darbą elektroninėje parduotuvėje; naudodamasis elektronine parduotuve Pirkėjas gali sukelti (preventyviai) ar padaryti žalą Pardavėjui, jo reputacijai, kitiems Pirkėjams ir/arba trečiosioms šalims ir/arba kai reikia apsaugoti Pardavėjo, kitų Pirkėjų ir/arba trečiųjų šalių teises ir teisėtus interesus. Pardavėjas turi teisę, be atskiro pranešimo Pirkėjui, naudoti trečiąsias šalis vykdant bet kokias veiklas, susijusias su šiomis Bendromis taisyklėmis, ir perduoti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Bendrų taisyklių, trečiosioms šalims.

 

6. PREKIŲ KEITIMAS BEI GRĄŽINIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, išskyrus 6.9 punkte numatytas išimtis. punktais, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti arba pakeisti tinkamos kokybės gaminius 6.3 punkte nustatyta šios teisės įgyvendinimo tvarka. šių taisyklių ir sąlygų.
Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti ar pakeisti tinkamos kokybės gaminius netaikoma pirkimo-pardavimo sutartims (Prekių užsakymams), skirtoms:
Prekės, pagamintos pagal specialias Pirkėjo instrukcijas, kurios nėra iš anksto pagamintos ir pagamintos pagal Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba Gaminius, kurie yra aiškiai skirti asmeniniams Pirkėjo poreikiams;
supakuoti Produktai, kurie buvo išpakuoti po pristatymo ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių;
Produktai, kurie dėl savo pobūdžio po pristatymo yra neatskiriamai sumaišomi su kitomis prekėmis.
Jeigu Pirkėjas norėtų pasinaudoti Sutarties 6.1 punkte numatyta sutarties atsisakymo teise. punktu, minėtas Pirkėjas turi išsiųsti Pardavėjui laisvos formos Prekės grąžinimo ar keitimo prašymą kartu su apmokėjimą už Prekę patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros ar mokėjimo operacijos išrašo) kopija el. nurodyta elektroninėje parduotuvėje per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią Pirkėjas priėmė užsakytą Prekę, arba, jeigu Prekės užsakyme buvo daugiau nei viena Prekė – nuo tos dienos, kai Pirkėjas priėmė paskutinę Prekę tame Prekės užsakyme.
Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka. punktų nuostatas, Šalių įsipareigojimai vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį pasibaigia, išskyrus Pirkėjo prievolę pagal Taisyklių 6.5. ir 6.6. punkto nuostatas grąžinti Prekę Pardavėjui (jei Prekė buvo gauta iki sutarties atsisakymo) ir sumokėti Pardavėjui už suteiktas paslaugas ar įsigytus produktus pagal papildomas sutartis (jeigu paslaugos buvo suteiktos Pirkėjui arba Pirkėjas įsigytas). prekes pagal papildomas sutartis iki sutarties atsisakymo), o Pardavėjo įsipareigojimas pagal 6.7. šių Taisyklių punkto nuostatas grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtus pinigus ir jos pristatymo Pirkėjui išlaidas.
Jeigu Pirkėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka. punktuose, papildomos sutartys, pagal kurias Pirkėjas įsigyja prekes ar paslaugas, susijusias su sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, kai tas prekes ar paslaugas teikia Pardavėjas ar kitas asmuo pagal sutartį su Pardavėju, automatiškai nutraukiami. be jokių papildomų išlaidų Pirkėjui. Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui sumą, proporcingą prekėms ar paslaugoms, įsigytoms pagal papildomas sutartis, kurios buvo suteiktos iki to momento, kai Pirkėjas 6.3 punkte nustatyta tvarka Pardavėjui pateikė pranešimą apie sutarties atsisakymą. šių taisyklių ir sąlygų.
Pirkėjas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pateikęs prašymą grąžinti ar pakeisti Prekę, privalo per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šio prašymo pateikimo Pardavėjui atsiųsti ar perduoti į savo arba. savo sąskaita, Prekė grąžinama Pardavėjui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjas padengia visas tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.
Prekę grąžinus 6.6 punkte numatyta tvarka. punktuose, Pardavėjas, įvertinęs jos kokybę, privalo grąžinti Pirkėjui visus už Prekę sumokėtus pinigus, išskyrus 6.9 punkte numatytas išimtis. punktų nuostatas, ir jos pristatymo Pirkėjui išlaidas, išskyrus papildomas išlaidas, kurias Pirkėjas patiria nepasirinkęs Pardavėjo siūlomo pigiausio Prekės pristatymo būdo.

Pirkėjo grąžinama Prekė turi būti nepažeista, originalioje, tvarkingoje pakuotėje (su nepažeistomis originaliomis etiketėmis ir apsaugine plėvele/maišeliais ir pilna), su visais priedais, su kuriais buvo parduota, su instrukcija ir garantiniu dokumentu ( jei Prekė buvo su tokia) ir nenaudota.
Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžintą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka 6.8 punkte nustatytų reikalavimų. punkto nuostatas dėl Pirkėjo veiksmų, kurie nėra būtini Prekės pobūdžiui, savybėms ir funkcionavimui nustatyti, arba kai Prekė netinkama grąžinti 6.2 punkte numatytais pagrindais. šių taisyklių ir sąlygų.
Pirkėjui įsigyjant nekokybišką Prekę, jos trūkumai šalinami ir nekokybiškos prekės pakeičiamos ir grąžinamos toliau nurodyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Jeigu Pirkėjas įsigyja nekokybišką Prekę ir apie tai pažymi Prekės perdavimo akte (žr. Taisyklių 2.11 punktą), arba jeigu Prekė yra nekokybiška dėl gamybos broko, kuris buvo Prekės įsigijimo metu arba nesilaikant gamintojo nurodytų specifikacijų, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir:
prašyti, kad Pardavėjas neatlygintinai pašalintų Prekės trūkumus per protingą terminą, jei trūkumus galima pašalinti;
prašyti, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų Prekės kainą;
paprašyti Pardavėjo pakeisti Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;
prašyti Pardavėjo grąžinti už Prekę sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai nekokybiškos Prekės pardavimas yra esminis pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimas;
vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumas yra nežymus, ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą.
Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 6.11 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Sąlygų punkto nuostatas, ir apie savo pasirinkimą privalo pranešti Pardavėjui, informuodamas Pardavėją Taisyklių 6.13 punkte nustatyta tvarka. šių taisyklių ir sąlygų. Pirkėjui pasirinkus 6.11 punkte numatytą teisių gynimo būdą. Sąlygų punkto nuostatas, kurių Pardavėjas negali įgyvendinti, Pardavėjas pasiūlo alternatyvų teisių gynimo būdą, numatytą 6.11. Taisyklių ir sąlygų. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinktos teisės gynimo priemonės. Pirkėjas neturi teisės vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra nežymus.
Jeigu Pirkėjas norėtų pasinaudoti 6.11 punkte numatyta teise grąžinti nekokybišką Prekę. punktu, minėtas Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje nurodytu elektroniniu paštu privalo išsiųsti Pardavėjui laisvos formos prašymą grąžinti nekokybišką Prekę, nurodydamas pasirinktą teisių gynimo būdą iš 6.11 punkte numatytų. Sąlygų punktus, ir pateikti Pardavėjui apmokėjimą už Prekę patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos faktūros arba mokėjimo operacijos išrašo) kopiją.
Pinigai už nekokybišką Prekę Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo pranešimo apie nekokybišką Prekę gavimo; jeigu Prekės Pirkėjas negrąžino Pardavėjui, šiame punkte nurodytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjas, patvirtindamas šias sąlygas, sutinka, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė kitaip.

7. ATSAKOMYBĖ

Pardavėjas atsako tik už e-parduotuvės veiklą ir paslaugų teikimo sutrikimus bei dėl to Pirkėjui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, jeigu tokia žala atsirado dėl tyčinių Pardavėjo veiksmų.
Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, jos pateiktų Asmens duomenų teisingumą registruodamas Paskyrą ir/ar užsakydamas Prekes. Pirkėjas supranta ir pripažįsta, kad yra atsakingas už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektronine parduotuve naudojasi trečiasis asmuo (naudojantis Pirkėjo duomenimis), Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visi su tuo susiję įsipareigojimai tenka Pirkėjui.
Pardavėjas neatsako už E-parduotuvės neveikimą ir paslaugų nesuteikimą ar netinkamą suteikimą ir/ar Pirkėjui padarytą žalą, jeigu tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl aplinkybių, dėl kurių Pardavėjas galėjo. nekontroliuoja, pagrįstai nenumato ir netrukdo to atsirasti ar pasekmių.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir/ar kita aprašyme Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija. konkretaus produkto.


8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šalys gali keistis informacija elektroniniu būdu, toks keitimasis informacija bus laikomas tinkamu ir traktuojamas taip pat, kaip ir spausdintais dokumentais. Visa komunikacija, susijusi su naudojimusi E-parduotuvės paslaugomis ir/ar Prekės pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, vykdoma taip:
Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia el. Parduotuvės skiltyje Kontaktai nurodytu elektroninio pašto adresu;
Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui per Pirkėjo Paskyrą arba elektroniniu paštu Prekės užsakymo pateikimo metu nurodytu adresu. Laikoma, kad minėtą pranešimą Pirkėjas gavo per 12 valandų nuo jo išsiuntimo;
Pirkėjas taip pat laikomas tinkamai informuotu apie Pardavėjo pranešimus pagal šias Taisykles ir sąlygas, jeigu atitinkama informacija Pirkėjui pateikiama skambučiu arba SMS žinute Pirkėjo paskyroje esančiu arba tuo metu nurodytu telefono numeriu. pateikiant Prekės užsakymą.
Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepasiekus susitarimo per 14 (keturiolika) dienų, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pirkėjas, nesutinkantis su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat). .lt, tel.8 5 262 6751, faksas +370 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba jos apskričių padaliniuose, arba užpildžius užklausos formą ODR platformoje https://ec.europa.eu/ odr/.